Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Списък на членовете на СУБ-Благоевград

1.            Акулина  Андреева Стефанова

2.            Александър Савов Порталски

3.            Александър Николов Пулев

4.            Ангелина Филипова Манова

5.            Анна Кирилова Покровнишка

6.            Анна Тодорова Андреева

7.            Антон Иванов Генов    

8.            Атанас Георгиев Чапкънов

9.            Бинка Иванова Котетерова-Добрева

10.          Борислав Петров Юруков

11.          Борис Филипов Манов

12.          Валентин Пенчев Василев

13.          Валентина Иванова Чилева

14.          Валери Николов Цветков

15.          Васка Станчева –Попкостадинова

16.          Весела Кирилова Мирчева

17.          Величка Павлова Димитрова

18.          Венцислав Славчев Божинов

19.          Виктория Бойкова Сотирова

20.          Владимир Емилов Цeнков

21.          Владимир Николов Караджов

22.          Владимира Владимирова Стоименова- Делийска

23.          Вяра Василева Кюрова               

24.          Галина Венциславова Безинска

25.          Галина Иванова Попова

26.          Георги Димитров Апостолов

27.          Гергана Миролюбова Попова

28.          Гергана Христова Дянкова

29.          Гергана Пъдарева-Илиева

30.          Гергана Стоева Калпачка

31.          Гергана Живкова Кресналийска

32.          Григор Бориславов Григоров

33.          Даниела Иванова Томова

34.          Даниела Георгиева Лекина

35.          Дарина  Николова Каишева

36.          Даринка М. Караджова

37.          Деница Стойчева Стефанова - Богданска

38.          Десислава Асенова Иванова

39.          Диана Велева Иванова

40.          Диана Лъчезарова Захариева

41.          Диана Стойчева Митова            

42.          Диляна Иванова Хантова

43.          Димитрия Костадинова Спасова

44.          Димитрина  Петрова Керина

45.          Димитрина Петрова Стефанова

46.          Елена Велкова Ставрова

47.          Елеонора Димитрова Пенчева

48.          Емил Ангелов Маджаров

49.          Емил Илиев Куков

50.          Емилия Николова Патарчанова

51.          Желка Колева Табакова

52.          Златка Димитрова Гергинова

53.          Ива Андонова Стаменова

54.          Иван Асенов Мирчев

55.          Иван  Йотов Дреновски

56.          Иван Петре Ефремовски

57.          Иванка Костадинова Георгиева

58.          Ивелина Пенева Енчева

59.          Ивета  Асенова Якова

60.          Ирина Огненова Китова

61.          Ина Иванова Павлова

62.          Илия Димитров Гюдженов

63.          Ицка Михайлова Дерижан

64.          Калоян Емилов Методиев

65.          Камен Димитров Лозев

66.          Катя  Иванова Дионисиева

67.          Костадин Малинов Самарджиев

68.          Красимир Янков Йорджев

69.          Красимир Стоянов Стоянов

70.          Красимира Теофилова Марулевска

71.          Лидия Георгиева Сакелариева

72.          Любима Кирилова Зонева

73.          Любка Иванова Ненова

74.          Магдалена  Георгиева Лобутова

75.          Маргарита Йорданова Тодорова

76.          Маргарита Николова Чешмеджиева

77.          Мариана Асенова Балабанова

78.          Мария Енчева Мутафова

79.          Мария  Горанова Горанова

80.          Мария Кичева Кирова

81.          Марияна Стойнева Стамболийска

82.          Мая Георгиева Чочкова

83.          Мая Сотирова Сотирова

84.          Мина Йорданова Иванова

85.          Мирослава Стоилова Георгиева

86.          Надежда Йорданова Кръстева

87.          Нина Златева Илиева

88.          Николай Атанасов Попов

89.          Николина Асенова Огненска

90.          Николина Симеонова Кротева

91.          Олга Иванова Чорбаджийска

92.          Пелагия Михайлова Терзийска

93.          Петрана Грозданова Стойкова

94.          Радост Иванова Василева

95.          Райна Бойкова Димитрова

96.          Ралица Желязкова Станоева

97.          Рая Христова Мадгерова

98.          Русанка Петкова Манчева

99.                        Румяна Кирилова Бахчеванджиева

100.        Славка Костадинова Попова

101.        Славянка  Томчова Ангелова

102.        Снежина Ангелова Андонова

103.        Снежана Атанасова Попова

104.        Солунка Новкова Попова

105.        София Христова Дерменджиева

106.        Стефан Минев Стефанов

107.        Стоил Любенов Мавродиев

108.        Стоян Кирилов Танчев

109.        Таня Драгнева Стоянова

110.        Татяна Колева Христова

111.        Татяна Колева Христова

112.        Теодор Красимиров Гергов                     

113.        Теменужка Каролова Хроми - Жигалова

114.        Траян Александров Попкочев

115.        Уляна  Христова Паскалева

116.        Филип Атанасов Цветанов

117.        Христо Йорданов Йорданов

118.        Христо Пенев Кротев

119.        Цветанка Костадинова Антипешева

120.        Цветомира Христова Съботинова

121.        Янка  Димитрова Стоименова