Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Списък на членовете на СУБ-Благоевград

Акулина  Андреева Стефанова

Александър Савов Порталски

Александър Николов Пулев

Ангелина Филипова Манова

Ана Иванова Стоилова

Анита Димитрова Кюрова

 Ани Янкова Стойкова

Анна Кирилова Покровнишка

Анна Тодорова Андреева

Антон Георгиев Манчев

Антон Иванов Генов    

Атанас Георгиев Чапкънов

Бинка Иванова Котетерова-Добрева

Блага Георгиева Джорова

Благовеста Любославова Коюнджийска -Давидкова

Благой Йосифов Калпачки 

Благойка Илиева Пълева-Кадийска

Борислав Петров Юруков

Борис Филипов Манов

Валентин Пенчев Василев

Валентина Иванова Чилева

Валери Николов Цветков

Васил Богомилов Василев

Василена Божидарова Спасова

Васка Станчева –Попкостадинова

Весела Кирилова Мирчева

Величка Павлова Димитрова

Венцислав Славчев Божинов

Виктория Бойкова Сотирова

Владимир Емилов Цeнков

Владимир Николов Караджов

Владимира Владимирова Стоименова- Делийска

Вяра Василева Кюрова               

Галина Венциславова Безинска

Галина Иванова Попова

Георги Димитров Апостолов

Георги Чавдаров Михайлов

Гергана Миролюбова Попова

Гергана Христова Дянкова

Гергана Пъдарева-Илиева

Гергана Стоева Калпачка

Гергана Живкова Кресналийска

Григор Бориславов Григоров

Даниела Иванова Томова

Даниела Георгиева Лекина

Даниела Спасова Боцева

Дарина Николова Каишева

Даринка М. Караджова

Деница Стойчева Стефанова - Богданска

Десислава Асенова Иванова

Диана Велева Иванова

Диана Лъчезарова Захариева

Диана Стойчева Митова            

Диляна Иванова Хантова

Димитрия Костадинова Спасова

Димитрина  Петрова Керина

Димитрина Петрова Стефанова

Димитър Томов

Елена Атанасова Благова

Елена Велкова Ставрова

Елена Каращранова

Елеонора Димитрова Пенчева

Елисавета Стойчева

Елица Йорданова Чорбаджийска

Емил Ангелов Маджаров

Емил Илиев Куков

Емил Мариов Гачев

Емилия Димитрова Божкова

Емилия Николова Патарчанова

Желка Колева Табакова

Златка Димитрова Гергинова

Ива Андонова Стаменова

Иван Асенов Мирчев

Иван Йотов Дреновски

Иван Петре Ефремовски

Иванка Костадинова Георгиева

Ивелин Рахнев Рахнев

Ивелина Пенева Енчева

Ивета  Асенова Якова

Ирина Огненова Китова

Ина Иванова Павлова

Илинка Андонова Димитрова

Илия Димитров Гюдженов

Ицка Михайлова Дерижан

Калоян Емилов Методиев

Камен Димитров Лозев

Катя  Иванова Дионисиева

Костадин Малинов Самарджиев

Кристиян Иванов Ковачев

Красимир Янков Йорджев

Красимир Стоянов Стоянов

Красимира Теофилова Марулевска

Крум Лазаров Иванов

Лидия Георгиева Сакелариева

Любима Кирилова Зонева

Любка Иванова Ненова

Любка Михалова Атанасова

Любомира Василева Христова

Магдалена  Георгиева Лобутова

Маргарита Йорданова Тодорова

Маргарита Николова Чешмеджиева

Мариана Асенова Балабанова

Мариела Модева - Нанкова

Мария Благоева Стойкова

Мария Енчева Мутафова

Мария  Горанова Горанова

Мария Кичева Кирова

Марияна Стойнева Стамболийска

Мая Ангелова Стоева

Мая Георгиева Чочкова

Мая Сотирова Сотирова

Методи Георгиев Трайков

Мина Йорданова Иванова

Миглена Иванова Симонска - Цацова

Миглена Любомирова Цвевткова - Габерска

Милена Николаева Анева - Стоилова

Мирела Николаева Кючукова

Мирослава Стоилова Георгиева

Надежда Йорданова Кръстева

Невена Филипова

Невяна Докова Докова

Нина Златева Илиева

Николай Атанасов Попов

Николина Асенова Огненска

Николина Симеонова Кротева

Олга Иванова Чорбаджийска

Пелагия Михайлова Терзийска

Петрана Грозданова Стойкова

Петър Борисов Астинов

Петър Радоев Димков

Радост Иванова Василева

Радослав Михайлов Цонев

Радослав Стефанов Мавревски

Радослава Викторова Топалска

Райна Бойкова Димитрова

Ралица Желязкова Станоева

Рая Христова Мадгерова

Росица Николова Дойновска

Русанка Петкова Манчева

Румен Димитров Първанов

Румяна Атанасова Попова

Румяна Кирилова Бахчеванджиева

Светлана Николаева

Светослава Николова Съева

Славка Костадинова Попова

Славянка  Томчова Ангелова

Снежина Ангелова Андонова

Снежана Атанасова Попова

Солунка Новкова Попова

Соня Георгиева Георгиева

София Христова Дерменджиева

Станислава Йорданова Стоянова

Стефан Дианов Кинов

Стефан Минев Стефанов

Стоил Любенов Мавродиев

Стоян Везенков

Стоян Кирилов Танчев

Таня Драгнева Стоянова

Татяна Стоичкова

Татяна Колева Христова

Теодор Красимиров Гергов                     

Теменужка Каролова Хроми - Жигалова

Траян Александров Попкочев

Уляна  Христова Паскалева

Фатима Исмаил Сапунджи

Филип Атанасов Цветанов

Христо Йорданов Йорданов

Христо Пенев Кротев

Цветанка Костадинова Антипешева

Цветомира Илиева Иванова

Цветомира Христова Съботинова

Цвятко Георгиев Стоилов

Юлиана Йорданова Ковачка

Янка  Димитрова Стоименова

Янко Димитров Руменов