Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Секции

Секциите в СУБ - клон Благоевград са:

  1. Педагогически науки
  2. Хуманитарни науки
  3. Правни науки и история
  4. Природни и технически науки, математика и информатика
  5. Икономически науки
  6. Изкуства
  7. Здравни науки и спорт