Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конкурси

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

 

Обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация за  2016 година (периода 1октомври 2015 – 1 октомври 2016 година). Конкурсът е в три групи:

  • Млади учени (до 30 години)
  • Редовни докторанти
  • Студенти

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА –120 лв.+едногодишен абонамент на списание „Наука”

ВТОРА НАГРАДА – 80 лв. + едногодишен абонамент на списание „Наука”

ТРЕТА НАГРАДА – 50 лв. + едногодишен абонамент на списание „Наука”

 

Всеки кандидат трябва да представи само по една публикация съпроводена  с кратка творческа биография в стая 1 575  или 1 323 на д-р Магдалена Лобутова

Краен срок за приемане на публикациите – 15.11.2016 година

Критерии за оценка:

  • Авторитет на списанието, в което е публикацията (в чужбина, реферирано, импакт фактор, българско и т.н.)
  • Доклад от конференция (в чужбина, в България -международна или с международно участие, в България – национална)
  • Други

Въпроси може да задавате на адрес: usb.blagoevgrad@gmail.com