Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конкурси

Конкурс за най-добра публикация на млади учени

 

Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Съюзът на учените в България – клон Благоевград обявяват конкурс за най-добра публикация на млади учени в периода 1 ноември 2021 г. – 1 ноември 2022 г.

 Участниците щ бъдат разделени в три групи:

  • млади учени;
  • докторанти;
  • студенти.

 Награди: 

  • Първа награда – 250 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”;
  • Втора награда – 150 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”‘
  • Трета награда – 100 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”.

           Всеки кандидат е необходимо да представи в кабинет  421, Учебен корпус  1 или на имейлusb.blagoevgrad@gmail.com само по една публикация, съпроводена  с кратка творческа биография.

           Крайният срок за приемане на публикациите е 30.11.2022 година.

           Комплексната оценка на публикациите отчита:

  • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско –  реферирано, с импакт фактор);
  • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
  • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

           За допълнителна информация и въпроси: usb.blagoevgrad@gmail.com; 0885378961.