Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конкурси

СУБ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД И ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

НАГРАЖДАВАТ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

           

Първа награда:

Д-р Мария Паскалева (Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“) – 100 лева и абонамент за списание „Наука“

Втора награда:

Д-р Валентина Чилева (Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“) – 80 лева и абонамент за списание „Наука“

Трета награда:

Мирослав Терзийски (Философски факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“) – 50 лева и абонамент за списание „Наука“

Поощрителни награди:

Ива Стаменова (Факултет по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“) - абонамент за списание „Наука“

Александра Клечорова (Филологически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“) - абонамент за списание „Наука“

Борислав Бориславов (СУ „Св. Климент Охридски“) - абонамент за списание „Наука“