Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конкурси

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД

          Обявяват конкурс за млади учени, за най-добра публикация в периода 1 ноември 2020 – 1 ноември 2021 година. Участниците ще бъдат разделени в три групи:

  • млади учени;
  • докторанти;
  • студенти.

 

НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА – 250 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

ВТОРА НАГРАДА – 150 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

ТРЕТА НАГРАДА – 100 лв + едногодишен абонамент на списание „Наука”

 

          Всеки кандидат е необходимо да представи в стая 1421(или на usb.blagoevgrad@gmail.com) само по една публикация, съпроводена с кратка творческа биография.

          Краен срок за приемане на публикациите – 30.11.2021 година.

          Комплексната оценка на публикациите отчита:

  • авторитет на списанието, в което е публикувана статията (чуждестранно или българско - реферирано, с импакт фактор);
  • престижност на научния форум (международен форум в чужбина или в България, с международно участие или национален);
  • актуалност, теоретична и практико-приложна значимост.

 

          За допълнителна информация и въпроси: usb.blagoevgrad@gmail.com; 0885378961.