Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Конференция

 

Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Съюз на учените в България – клон Благоевград

Пета балканска научна конференция

„Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

26 - 27 септември 2019 г.

Университетски център „Бачиново“

IMG 20190926 103434

        

     На 26 и 27 септември 2019 г. Съюзът на учените в България – клон Благоевград организира Пета балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“, посветена на 75-годишнината от създаването на Съюза на учените в България. Югозападният университет „Неофит Рилски“ е съорганизатор на научния форум. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков.

        Официалното откриване на научното събитие се състоя в Университетски център „Бачиново“. Научният форум беше открит от председателя на Съюза на учените – клон Благоевград доц. д-р Красимира Марулевска. Приветствие към участниците в научното събитие отправи проф. д.ф.н. Елена Князева – представител на Висшето училище по икономика – гр. Москва, Русия, която изрази желанието си за сътрудничество с българската научна общност и с ЮЗУ „Неофит Рилски“ като образователна и научна институция. С поздравително слово се обърна към всички присъстващи и проф. д-р Николина Огненска – дългогодишен председател на СУБ – клон Благоевград.

Във връзка с награждаването на проф. Н. Огненска със званието „Почетен член на СУБ“, тя изрази благодарност и удовлетвореност от признанието, което прави Съюзът на учените в България за приноса на съюзната организация в Благоевград.

IMG 20190926 103534

          В конференцията взеха участие над 130 учени от различни държави – България, Северна Македония, Русия, Казахстан,  Гърция, Кипър, Албания, Израел. Пленарен доклад на тема „What to Teach: Trends in Educational Policy of the XXI Century“ представи проф. д.ф.н. Елена Николаевна Князева от Висшето училище по икономика – гр. Москва, Русия. Проф.д.п.н. Яна Динкова Рашева-Мерджанова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ изнесе пленарен доклад на тема: “От базови методически подходи за трансверсални компетентности  до индивидуална авторска учебна книга“.

         В рамките на конференцията резултати от своите изследвания представиха учени от различни области на научното познание: хуманитарни науки, педагогически науки, право и социални науки природо-математически науки, икономика и туризъм, инженерни науки, изкуство, култура и медии, здравни науки и спорт. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на Съюза на учените – клон Благоевград „Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art “.IMG 20190926 110826

 

 

 https://hum.hse.ru/news/310061139.html

IMG 20190926 111340

IMG 20190926 111332