Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Награди

Отличиха участниците в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2022 г.

        Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2022 година, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюза на учените в България – клон Благоевград.

         Публикациите бяха оценени от жури в състав: проф. д-р Иванка Станкова – председател и членове: проф. д-р Борис Манов, доц. д-р Владимир Ценков, доц. д-р Радослав Цонев и доц. д-р Красимира Марулевска. Те обстойно анализираха и оцениха представените доказателства за научните публикации на участниците в традиционния конкурс за най-добра публикация на млад учен през 2022 година.

         С първа награда журито отличи доц. д-р Валентина Чилева (Факултет по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“), на второ място са класирани гл. ас. д-р Миглена Габерска и гл. ас. д-р Маргарита Аврамова (Факултет “Обществено здраве, здравни грижи и спорт, а трета награда получи Робертино Стоилов (докторант във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“).

        На всички наградени ще бъдат връчени грамоти и парични награди!

        Поздравления на победителите и участниците в конкурса, с пожелания за още много високи постижения в научната дейност!