Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Награди

 

 

Награди в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2023 година

 

     Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2023 година, организиран от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Съюза на учените в България – клон Благоевград.

     Публикациите бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Петрана Стойкова – председател и членове: проф. д-р Васка Станчева - Попкостадинова, доц. д-р Радослав Цонев, доц. д-р Владимир Ценков, и доц. д-р Юлиана Ковачка. 

      С първа награда журито отличи Робертино Стоилов (докторант във Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“), на второ място е класирана Богомила Радойчева (докторант във Факултета по педагогика на ЮЗУ „Неофит Рилски“), а на трето – Анита Крънчева (докторант във Философския факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“)

     На всички наградени ще бъдат връчени грамоти и парични награди.

     Поздравления на победителите и участниците в конкурса, с пожелания за още много високи постижения в научната дейност!