Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Награди

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ НА МЛАД УЧЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

ПЪРВА НАГРАДАд-р Мария Благоева Стойкова - Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”; катедра „Медико-социални науки”, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ВТОРА НАГРАДАдокторант Радостина Юлева-Чучулайна - Стопански Факултет, катедра "Мениджмънт и маркетинг", ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ТРЕТА НАГРАДАд-р Миглена Любомирова Цветкова- Габерска - Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”; катедра "Кинезитерапия", ЮЗУ „Неофит Рилски“.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДАКирил Зърлевски, студент във Философския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“.