Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Награди

Наградени членове на  СУБ-клон Благоевград  с юбилейна грамота oт Управителния съвет на СУБ по повод 70 години  Съюз на учените в България за активна дейност и утвърждаване авторитета на организацията

  1. Проф. д-р  Николина Огненска
  2. Доц. д-р Радост Василева
  3. Доц. д-р Славянка Ангелова
  4. Доц. д-р Димитрина Стефанова
  5. Доц. д-р Васка Попкостадинова
  6. Доц. д-р Татяна Шопова

 

НАГРАДЕНИ МЛАДИ УЧЕНИ ОТ КОНКУРСА ЗА НАЙ-ДОБРА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА 2014 ГОДИНА

Млади учени:

Първо място – Елица Чорбаджийска – 120 лв.
Второ място – Любка Ненова – 80 лв.
Трето място – Анелия Далева – 60 лв.
Четвърто място – Ива Иванова – 60 лв.

Докторанти:

Първо място – Бойка Стойкова – 120 лв.
Второ място – Катерина Ушева – 80 лв.
Трето място – Петя Костова – 60 лв.

Студенти:

Първо място – Айше Грошар – 120 лв.
Второ място – Борислава Балиова – 80 лв.