Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Стани член

Какво дава на учения членството в Съюза

 • Престиж от включването в авторитетна научна организация, имаща национално и международно признание.
 • Въможност за научни контакти с видни и утвърдени специалисти в различни области на науката в страната и чужбина и участие в научни прояви, организирани от Съюза и неговите звена.
 • Квалифицирано обсъждане на научни проблеми, проблеми на науката и образованието, закони и поднормативни актове и др. с подходяща аудитория от заинтересовани учени и преподаватели, представители на законодателната и изпълнителната власт.
 • Възможност за участие в конкурс за високи научни постижения – ежегодно за млади учени и на 2 години за учени над 39 год. възраст.
 • Възможност за финансова помощ при организиране на колективна научна проява с участието на Съюза и/или негови звена.
 • Предпечатна подготовка и възможност за отпечатване на научни материали, програми за конференции, автореферати и др. в Печатната база на Съюза при преференциални цени.
 • Съдействие от конгресното звено на “Наука-инвест” ЕООД към СУБ при подготовка и организиране на научни прояви от всякакъв характер.
 • Възможност за преференциално абониране за сп. “Наука” и публикуване на статии и научни материали в него, както и в други издания на Съюза и неговите звена.
 • Участие с преференции в “Национална борса на научни продукти” към СУБ и представяне на изложби и панаири.
 • Получаване на препоръки за приемане в чуждестранни научни организации, както и на предложения за участие в конкурси и програми на наши и чуждестранни организации.
 • Възможности за безплатно използване на информационни материали, библиотечен фонд на СУБ и материална база.
 • Възможност за получаване на информация чрез електронна поща за актуални конкурси, финансиращи програми и организации, предстоящи научни прояви, търсене на партньорства и т.н.
 • Възможност за получаване на социална помощ при тежко материално положение, безработица и боледуване.
 • Ежегодна застраховка “Живот и злополука” за сметка на СУБ.
 • Почивка в МДУ “Фредерик Жолио-Кюри”, и други станции и балнеолечебни курорти, с които СУБ има договореност, както и използване възможностите на конгресния туризъм, организиран от СУБ.