Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Ръководство

Председател: проф. д-р Николина Огненска
Заместник-председател: проф. д-р Рая Мадгерова
Научен секретар: д-р Магдалена Лобутова

Членове:
проф. д-р Илия Гюдженов
доц. д-р Валентин Василев
д-р Иво Дамянов
доц. д-р Атанас Чапкънов
доц. д-р инж. Иванка Георгиева
д-р Елена Ставрова
доц. д-р Димитрина Керина