Съюз на учените в България

Клон Благоевград

Ръководство

Управителен съвет на СУБ – клон Благоевград

Доц. д-р Красимира Марулевска - Председател на СУБ – клон Благоевград 

Доц. д-р Емилия Патарчанова - Заместник-председател на СУБ – клон Благоевград 

Членове

  • Доц. д-р Иванка Георгиева
  • Доц. д-р Елена Ставрова
  • Доц. д-р Вяра Кюрова
  • Доц. д-р Валентин Василев
  • Доц. д-р  Атанас Чапкънов
  • Доц. д-р Васка Станчева - Попкостадинова
  • Гл. ас. д-р Магдалена Лобутова